Wij gaan voor de beste zorg en behandeling bij kanker binnen onze regio
Uniforme patiëntinformatie Slokdarmkanker beschikbaar voor de regio

16 november 2021

Omdat de patiënt voor de behandeling vaak in verschillende ziekenhuizen moet worden behandeld, is het belangrijk dat de patiëntinformatie in de hele regio op elkaar is afgestemd en eenduidig is. De patiënt ontvangt zo de juiste informatie op het juiste moment.

Casemanagement smeedt de zorg samen

16 november 2021

Casemanagement is essentieel om te garanderen dat patiënten de zorg als een samenhangend geheel ervaren en dat ze steeds een duidelijk aanspreekpunt hebben. Het gaat over het organiseren van patiëntgerichte samenwerking, zowel tussen ziekenhuizen onderling als met de eerstelijn.

5 vragen aan …

5 november 2021

Net als iedereen heb ik te maken met familie en vrienden, die geconfronteerd worden met een maligniteit. Waarbij nog een hoop te verbeteren is in opvang, bejegening en begeleiding. Als instituten kunnen we daarbij veel van elkaar leren, als we bereid zijn om een open dialoog te voeren over uitkomsten van zorg.

RO West is het oncologienetwerk van West-Nederland

De aangesloten ziekenhuizen hebben een grote hoeveelheid kennis, expertise en ervaring op het gebied van oncologie. De uitwisseling van al die kennis en expertise neemt dankzij RO West verder toe, waardoor de ziekenhuizen meer van elkaar kunnen leren. Dat leidt tot de beste en gelijkwaardige zorg in ieder deelnemend ziekenhuis. Tegelijkertijd kunnen specifieke onderdelen van een zorgtraject in de toekomst juist mogelijk op één plek binnen het netwerk plaatsvinden, waar de beste specialisten uit de regio samenkomen. Bijvoorbeeld voor de operatie van een zeldzame tumor. Voor een patiënt biedt dit zekerheid en gemak. De beste zorg is namelijk dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Agenda

13 december 2021

Bijeenkomst Bestuurlijk Overleg

Nieuwsbrieven