Wij gaan voor de beste zorg en behandeling bij kanker binnen onze regio

RO West is het oncologienetwerk van West-Nederland

De aangesloten ziekenhuizen hebben een grote hoeveelheid kennis, expertise en ervaring op het gebied van oncologie. De uitwisseling van al die kennis en expertise neemt dankzij RO West verder toe, waardoor de ziekenhuizen meer van elkaar kunnen leren. Dat leidt tot de beste en gelijkwaardige zorg in ieder deelnemend ziekenhuis. Tegelijkertijd kunnen specifieke onderdelen van een zorgtraject in de toekomst juist mogelijk op één plek binnen het netwerk plaatsvinden, waar de beste specialisten uit de regio samenkomen. Bijvoorbeeld voor de operatie van een zeldzame tumor. Voor een patiënt biedt dit zekerheid en gemak. De beste zorg is namelijk dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Start pilot ‘Patiëntgerichte samenwerking tussen eerste en tweede/derde lijn’

De pilot is gericht op de informatieoverdracht van patiënten met slokdarmkanker tussen het aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk en het aanspreekpunt in het ziekenhuis. De focus in de pilot ligt op eventuele patiëntinzichten zoals de algemene gezondheidstoestand en doelen en wensen van de patiënt, die bekend zijn bij de huisarts en die gedeeld worden om mee te kunnen wegen in de besluitvorming over de behandeling.

12 april 2021

Maart = darmkankermaand

Als gevolg van de Corona-crisis is er een daling van het aantal diagnoses darmkanker. Het is daarom belangrijk extra alert te zijn op de alarmsignalen van darmkanker en met klachten naar de huisarts te gaan. Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing.

1 maart 2021

Mooi nieuws uit proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren

Het doel is om de gegevenssets landelijk door iedereen op dezelfde manier te laten gebruiken voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, bij het benchmarken van de kwaliteit en bij het verantwoorden van de geleverde prestaties.

22 februari 2021

Agenda

20 april 2021

Bijeenkomst NTG Neuro

20 april 2021

Bijeenkomst VOC

11 mei 2021

Bijeenkomst Werkgroep Klinisch Onderzoek

Nieuwsbrieven