Actueel

Warme overdracht geeft rust

12 juli 2022

ls het goed is, merkt de patiënt er niets van dat hij of zij in een netwerk wordt behandeld. Netwerkzorg moet samenhangende, naadloze zorg zijn. Oncologienetwerken zetten daarom in op regionaal casemanagement. Heel concreet, bijvoorbeeld met uniforme patiënteninformatie en met ‘warme overdracht’ van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis. Regionaal Oncologienetwerk West ontwikkelde een good practice.

Regionale Slokdarmdag

4 juli 2022

Bijna 100 slokdarm kankerpatiënten met een buismaag bezochten met hun naasten afgelopen zaterdag 2 juli de jaarlijkse Regionale Slokdarmdag georganiseerd door de specialisten van het expertteam Maag- slokdarmkanker van het Regionaal Oncologienetwerk West (RO West). Alle patiënten uit de regio die in aanmerking komen voor de complexe operatie van slokdarmkanker (een buismaag-operatie) worden doorverwezen naar het Reinier de Graaf Gasthuis (RdG) in Delft of naar het LUMC in Leiden.

SAVE THE DATE: 24 november 2022 Regionaal Oncologienetwerk West symposium voor professionals uit de 1ste lijn

28 juni 2022

Medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, casemanagers en andere RO West professionals informeren eerstelijns zorgprofessionals uit de regio over de laatste ontwikkelingen voor oncologische behandelingen, tumor specifieke (netwerk)zorg en welke rol de huisartsenpraktijk hierin kan spelen.

Agenda

23 augustus 2022

RO West werkgroep Communicatie

31 augustus 2022

Bijeenkomst Bestuurlijk Overleg

6 september 2022

Bijeenkomst VOC

Nieuwsbrieven