Eerstelijnszorg

Verbinding tussen de eerstelijnszorg en ziekenhuizen in de regio

De groei van het aantal patiënten met kanker neemt toe en tegelijkertijd de stijging van het aantal overlevenden van kanker. Hierdoor wordt de rol van eerstelijns zorgverleners steeds belangrijker bij de (na)zorg voor deze patiënten. RO West heeft als doel om de zeven samenwerkende ziekenhuizen in de regio te verbinden met de eerstelijns zorgverleners en patiëntenverenigingen om gezamenlijk de zorg voor patiënten met kanker op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan de speciale zorg van fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen voor mensen met kanker.

Bent u een professionele zorgaanbieder of patiëntenvereniging die ondersteunende behandeling en begeleiding kan bieden aan patiënten met kanker? Neem dan contact op met Natascha Walpot (RO West programmamanager) en stuur een mail naar N.M.Walpot@lumc.nl.

Samenwerking tussen specialist en huisarts

De huisarts of specialist ouderengeneeskunde (SO) kan een belangrijke rol spelen in de zorg voor een patiënt met kanker en is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt in de gezondheidszorg. En zij kunnen de patiënt ondersteunen in het proces van gedeelde besluitvorming en zelfmanagement. RO West betrekt daarom de huisartsen in regio West-Nederland (Haaglanden, Zoetermeer, Delft, Gouda, Leiden en Alphen a/d Rijn) door afspraken te maken over samenwerking.

 

Huisartsen krijgen steeds vaker te maken met patiënten in verschillende fasen van oncologische zorg:

  • patiënten in de diagnostische fase;
  • patiënten die kanker hebben en behandeld zijn of nog worden behandeld;
  • patiënten die geconfronteerd worden met de late gevolgen van behandeling;
  • patiënten met kanker in de palliatieve en terminale fase.

Een belangrijke rol van de huisarts/SO is het waarborgen van continue en persoonsgerichte zorg tijdens deze verschillende fasen.

 

Aanbevelingen oncologische zorg in de huisartsenpraktijk

Een van de aanbevelingen in het NHG-Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk is dat de huisarts na verwijzing naar het ziekenhuis contact houdt met de patiënt. Tijdens dit contact kan de huisarts met de patiënt de verstrekte informatie van de specialist bespreken en ook afspraken maken over vervolgcontacten op basis van de behoefte van de patiënt. Hierdoor voorkomt de huisarts dat het contact met de patiënt tijdens de behandelfase verloren gaat. Contact houden vergroot de betrokkenheid van de huisarts bij de patiënt en diens naasten en anticipeert op goede nazorg.

Op dit moment loopt er een pilot voor de informatieuitwisseling van slokdarmkankerpatiënten. Meer informatie hierover leest u op de projectpagina.

De Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist (Richtlijn HASP) biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. Deze staat op www.nhg.nl.

 

Wilt u met ons meedenken? 

RO West is in 2021 gestart met het organiseren van bijeenkomsten met huisartsen en voorzitters van de oncologiecommissies uit de zeven ziekenhuizen. Het doel is kennis uitwisselen en wederzijdse behoefte voor samenwerking inventariseren.

Bent u huisarts in de regio en wilt u meedenken hoe het contact tussen huisarts en ziekenhuis geoptimaliseerd kan worden? Dan komen wij graag met u in contact en kunt u een mail sturen naar Natascha Walpot (programmamanager) via N.M.Walpot@lumc.nl.

Samenwerking met patiëntenverenigingen

RO West heeft de wens om de samenwerking (in de regio) met verschillende patiëntenverenigingen in de komende jaren te intensiveren. Denkt uw vereniging bij te kunnen dragen aan de beste zorg voor kankerpatiënten in de regio? Neem dan contact met ons op.