Expertteams in de regio

Expertteams RO West

Binnen Regionaal Oncologienetwerk West (RO West) zijn expertteams waar specialisten uit de zeven aangesloten ziekenhuizen samenwerken op het gebied van bepaalde tumorsoorten. Dit zijn de negen netwerktumorgroepen (NTG) en de werkgroep Klinisch Onderzoek. Drie á vier keer per jaar komen zij bij elkaar om kennis te delen. Zij hebben een belangrijke centrale rol in het netwerk. Nieuwe ontwikkelingen komen voort vanuit de (medische) inhoud binnen deze expertteams. Elk team stelt zijn eigen doelstellingen voor de regio en legt deze vast in een jaarplan.

De focusgebieden zijn:

  • kwaliteit van zorg;
  • innovatie en kennisdeling;
  • digitale snelweg;
  • onderzoek;
  • opleiden.

IKNL ondersteunt alle netwerktumorgroepen door data te leveren.

Samenwerking in Regionaal MDO

Een voorbeeld van de intensieve samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio is het zogenoemde regionaal multidisciplinair overleg (MDO). Vanuit verschillende disciplines en aangesloten ziekenhuizen bespreekt een team van zorgprofessionals wekelijks de onderzoeksresultaten van een patiënten. Na overeenstemming over de diagnose worden ook de mogelijke behandelopties besproken om tot een advies-behandelvoorstel te komen. Samen, en mét de patiënt, maken zij afspraken over de behandeling, locatie van een operatie, hoe snel deze kan plaatsvinden als de patiënt wordt verwezen en wanneer de vervolgbehandeling in het eigen ziekenhuis weer kan worden opgepakt. Zo wordt de patiënt steeds meer regisseur van zijn eigen zorgtraject.

 

Samenwerking bij behandeling eierstokkanker (OVHIPEC)

OVHIPEC staat voor Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie. Voor de behandeling van vrouwen met eierstokkanker werken de specialisten van de zeven ziekenhuizen samen in RO West. Gynaecologen, radiologen, chirurgen, oncologen, pathologen, radiotherapeuten en casemanagers overleggen over de beste behandeling, doen onderzoek en werken samen aan verdere verbeteringen. De behandeling van eierstokkanker met verwarmde chemotherapie wordt voor alle vrouwen gedaan in het Leids Universitair Medisch Centrum. De andere onderdelen van de behandeling, zoals chemotherapie, CT- scans en begeleiding, vinden plaats in een van de andere ziekenhuizen: Alrijne, Groene Hart, Haga, Haaglanden Medisch Centrum, LangeLand of Reinier de Graaf.

RO West Jaarplan 2021 (download PDF)