Expertteam Gynaecologische Oncologie (Gyn)

Casemanager/verpleegkundig specialist Clasien Blomberg vertelt over haar toegevoegde waarde in het expertteam Gynaecologische Oncologie en waarom zij enthousiast is over de onderlinge samenwerking met de casemanagers in de regio.

Het expertteam Gynaecologische Oncologie houdt zich bezig met de kwaliteit van zorg binnen de regio West op het gebied van gynaecologische tumoren (baarmoeder(hals)-, eierstok- en vulvakanker).

 

Voorzitter: Marjolein Kagie Gynaecoloog HMC
Vicevoorzitter: Cor de Kroon Gynaecoloog LUMC
Programmateam: Anne Marie den Boer Senior Projectmedewerker RO West

 

Ga naar de NTG Gynaecologische Oncologie ledenlijst

 

Meer weten?

Heeft u vragen aan dit expertteam? Of bent u nieuw lid en wilt u toegang voor de informatie achter de inlog?
Neem dan contact op met Anne Marie den Boer via A.M.den_Boer@lumc.nl

Doelen en acties

Voor het leveren van optimale zorg voor alle vrouwen met (verdenking) op een gynaecologische maligniteit onafhankelijk van het ziekenhuis waar ze naar is verwezen, is het noodzakelijk dat in alle ziekenhuizen in de regio expertise aanwezig is. Hoewel voor sommige onderdelen van de zorg verwijzing en centralisatie noodzakelijk is, is optimale zorg óók dichtbij wat kan. Maar dan is (behoud van) expertise van alle zorgverleners in de keten cruciaal.

Optimale zorg is ook innoveren en vernieuwingen die verbeteringen zijn implementeren. En dat geldt niet alleen voor de inhoud van de zorg maar ook wat betreft de organisatie van de zorg en opnieuw geldt dit voor de hele keten. Ook daarom is het cruciaal dat de zorgverleners in de hele keten expertise behouden en ontwikkelen.

Nauwe en evenwichtige samenwerking tussen de professionals op basis van gelijkwaardigheid is een noodzaak. Alle organisaties en professionals zijn betrokken en leveren hun aandeel in de samenwerking. Die samenwerking wordt ondersteund door multidisciplinaire en up-to-date zorgpaden en protocollen. Elkaar aanspreken op resultaten is een automatisch onderdeel van de samenwerking om te komen tot de optimale zorg voor patiënten met (verdenking op) een gynaecologische tumor in de regio.

Om optimale zorg te kunnen leveren zijn de visie en het oordeel van de patiënt cruciaal en leidend.

 

Doelen voor 2021:

  • Alle regionale protocollen klaar met patiënteninformatie
  • Gynaecoloog met Oncologie als Aandachtsgebied (GOA) duurzaam financieel geregeld
  • Centralisatie chirurgische behandeling ovariumcarcinoom
  • Evaluatie kwaliteit en uitkomst van zorg ovariumcarcinoom in de regio
  • Uitwisseling casemanagers over de locaties
  • Regionaal spiegelgesprek over de zorg binnen het zorgpad ovariumcarcinoom
  • Kwaliteitsvisitatie ovariumcarcinoom (pilot Aantoonbare kwaliteit)