Expertteam Klinisch Onderzoek

Research verpleegkundige oncologie Edith van Druten vertelt wat haar persoonlijke motivatie is om voor klinisch onderzoek samen te werken in de regio en aan welke verbeteringen zij nog graag wil werken.

In 2019 is het expertteam Klinisch Onderzoek gestart om meer bekendheid te geven in de 7 ziekenhuizen aan de verschillende studies waaraan patiënten in de regio kunnen deelnemen. Meer patiënten die kunnen en willen deelnemen aan onderzoek levert betere zorg, beter onderwijs en onderzoek. Alle ziekenhuizen in de regio West-Nederland zijn in deze groep vertegenwoordigd.

Samenstelling expertteam Klinisch Onderzoek:

Voorzitter: Hans Gelderblom LUMC
Vicevoorzitter: Edith van Druten Reinier de Graaf Gasthuis
Projectleider programmateam: Tapasya Vreeken RO West
Esther van Staveren Alrijne Ziekenhuis
Kim van Elst Groene Hart Ziekenhuis
Elma Meershoek- Klein Kranenbarg LUMC
Birgit van den Bos LUMC
Diana Grootendorst Landsteiner Instituut (HMC)
Jan Ouwerkerk LUMC
Martien van der Lugt LangeLand Ziekenhuis
Yorik Visser HagaZiekenhuis

 

Meer weten?

Heeft u vragen aan dit expertteam? Of bent u nieuw lid en wilt u toegang voor de informatie achter de inlog?
Neem dan contact op met Tapasya Vreeken via t.m.vreeken-van_tol@lumc.nl 

Visie

De netwerkgroep Klinisch onderzoek wil de trialparticipatie op het gebied van oncologie vergroten door optimale regionale research samenwerking op het gebied van inzage in studies, werkwijze, vergroten van netwerkvorming en het researchniveau regionaal gelijk krijgen en houden.

 

Doel

De werkgroep wil de kwaliteit van het wetenschappelijke onderdeel van RO West en het researchniveau optimaliseren door te fungeren als adviesorgaan voor de vertegenwoordigers van de oncologiecommissies (VOC) en de besturen (BO) van de deelnemende ziekenhuizen. Hierbij richt de werkgroep zich op:

 • het vergroten van trialparticipatie,
 • het regionaal en overzichtelijk weergeven van studies,
 • netwerkvorming,
 • uniformeren van werkwijze en
 • delen van ‘best practices’.

 

Doelstellingen 2021

 • Advies geven over het gebruik van een (digitale externe) studie database, waarin overzichtelijk regionaal de studies in weergegeven worden en trial logistiek verbeterd wordt door structurele kennisdelen m.b.t. studies.
 • Een gebruikersmeeting in te plannen met de door de werkgroep geadviseerde partij en de gebruikers om hen de kans te geven om, daadwerkelijk voor de besluitvorming, nader kennis te maken met deze database.
 • Per ziekenhuis een overzicht te maken van de te gebruiken klinische research SOP’s en bij afwezigheid van SOP’s aan te vullen met regionaal gedeelde documenten.
 • De regionale verwijzing van andere ziekenhuizen t.b.v. interventie studies in kaart brengen.

Doelstellingen 2022

 • Gehele implementatie van de (digitale externe) studie database (iClusion) binnen de 7 ziekenhuizen van RO West.
 • Toepassing en gebruik van de (digitale externe) studie database (iClusion) door de gebruikers/stakeholders binnen de dagelijkse processen.
 • Regionale uniformiteit creëren door inzage te geven in elkaars werkwijze m.b.t. indieningen.