Maag- en slokdarmtumoren

Hier vindt u algemene informatie over Maag- en slokdarmkanker, maar ook informatie over de behandeling en wetenschappelijke onderzoeken. Deze informatie is samengesteld door de  specialisten van het expertteam van het Regionaal Oncologienetwerk West.

In de regio bieden wij patiënten de beste mogelijkheden voor de behandeling van slokdarmkanker of maagkanker. Een kwaadaardige aandoening van deze organen vraagt grote deskundigheid en ervaring voor de juiste behandeling. Het behandelteam bestaat uit verschillende specialisten uit verschillende ziekenhuizen in de regio (oncologisch chirurgen, maag-darm-leverartsen, radiotherapeuten en internist-oncologen) die dagelijks met deze aandoeningen bezig zijn. Deze  specialisten werken nauw met elkaar samen om patiënten de best passende behandeling voor te stellen. Verpleegkundig specialisten maken ook deel uit van dit behandelteam. Zij zijn voor de patiënt een belangrijk aanspreekpunt.

Als de informatie op deze website niet duidelijk is, dan is het fijn als u dit aan ons doorgeeft. Wij proberen uw vraag dan zo snel als mogelijk te beantwoorden. U kunt contact opnemen  met Tapasya Vreeken via T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl

Casemanger/verpleegkundig specialist Erlinde de Graaf vertelt over haar actieve rol bij het project Netwerkcasemanagement binnen het expertteam Maag- slokdarmtumoren en wat zij als de grootste winst uit dit project voor de regio ziet.

Samenwerking in de regio

  • Het hele zorgpad voor slokdarm- en maagkanker is van diagnose, behandeling tot en met de nazorg afgestemd met de zeven ziekenhuizen in de regio. Patiënten krijgen hierdoor dezelfde behandeling, ongeacht in welk ziekenhuis in de regio zij binnenkomen.
  • Wekelijks overleggen verschillende specialisten in een regionaal multidisciplinair overleg over de behandeling van patiënten.
  • Voor patiënten betekent dit korte wachttijden voor de behandeling, met goede uitkomsten en een hoge patiënttevredenheid.

 

Het doel is om de patiëntenstromen optimaal in te richten voor patiënten met slokdarm- of maagkanker. Dit is nodig om de maximale capaciteit te realiseren en patiënten in de regio de best mogelijke behandeling te blijven/kunnen geven. Hiervoor wordt gewerkt aan een proces met zo kort mogelijke doorlooptijden en goede uitkomsten van de behandeling. Daarnaast wordt de functie en inzet van regionale casemanagers voor zowel slokdarm- als maagkanker patiënten ontwikkelt en ingezet in de regio. Ook wordt hierbij afstemming gezocht met de eerstelijnszorg voor intensievere samenwerking.

 

Uitkomsten in de regio en landelijk

In Nederland zijn alle ziekenhuizen die slokdarmchirurgie verrichten verplicht de uitkomsten daarvan vast te leggen in een landelijke data-base. In onze regio zijn dat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) in Delft, beiden onderdeel van het Regionaal Oncologienetwerk West (RO West).

Onderstaande diagrammen laten verschillende uitkomsten zien van de slokdarmchirurgie uitgevoerd in de RO West regio: Haaglanden, Leiden, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Gouda, Alphen a/d Rijn en Delft en omgeving. De uitkomsten van LUMC en RdGG (RO West) zijn hier afgespiegeld aan de uitkomsten van de rest van Nederland.

Voor vrijwel alle uitkomsten geldt dat hoe lager het percentage is, hoe gunstiger dat is. Alleen voor tekstbook outcome (afbeelding 2) geldt dat hoger beter is.

(Afbeelding 1)

 

Uitleg definities afbeelding 1

Mortaliteit: Het percentage patiënten dat overlijdt binnen 30 dagen na de operatie en/of tijdens de ziekenhuisopname.

Gecompliceerd beloop: Het percentage patiënten bij wie zich na de operatie een complicatie voordoet (in de eerste 30 dagen of gedurende de opname), die gepaard gaat met een verlengde opnameduur, re-interventie of overlijden.

Pulmonale complicaties: Het percentage patiënten bij wie zich na de operatie een complicatie van de longen of luchtwegen voordoet.

Naadlekkage: Het percentage patiënten bij wie na de operatie wordt vastgesteld dat de aansluiting tussen de rest-slokdarm en de buismaag niet waterdicht is.

 

(Afbeelding 2)

 

Uitleg definities afbeelding 2

Textbook outcome: Er is sprake van textbook outcome bij patiënten bij wie: na de operatie sprake is van een curatieve (in opzet genezende) resectie, er geen complicatie optreedt, de resectie microscopisch radicaal is, er minimaal 15 lymfeklieren in het resectie preparaat worden gevonden, geen re-interventie plaatsvindt, er geen her-opname op de IC plaatsvindt, er geen verlengde opname duur is, er geen sprake van sterfte is na de operatie en er geen heropname plaatsvindt binnen 30 dagen na ontslag.

Doorlooptijd: Het aantal dagen van vaststellen van de diagnose slokdarmkanker tot aan de start van de behandeling.

Opnameduur: Het gemiddeld aantal dagen dat patiënten zijn opgenomen.

IC opnameduur: Het gemiddeld aantal dagen dat patiënten op de Intensive Care liggen.

 

 

Het RO West expertteam

Maak kennis met de leden van het expertteam Maag-slokdarmtumoren

 

Patiënteninformatie

Patiënteninformatie slokdarmkanker in video en PDF met uitleg over

    • het zorgpad,
    • de chemoradiatie (chemotherapie en bestraling) en
    • de operatie buismaag

 

 

Henk Hartgrink, voorzitter expertteam:
“Patiënten met slokdarm- of maagkanker hebben vaak een langdurige behandeling waarvoor ze bijna dagelijks naar het ziekenhuis moeten. Wij zijn er trots op dat we in de regio de beste  behandeling kunnen bieden voor deze patiëntgroep.”