Netwerktumorgroep Maag- en slokdarmtumoren (Upper GI)

Casemanger/verpleegkundig specialist Erlinde de Graaf vertelt over haar actieve rol bij het project Netwerkcasemanagement binnen de NTG Maag- slokdarmkanker en wat zij als de grootste winst uit dit project voor de regio ziet.

De netwerktumorgroep Maag – en slokdarmtumoren (Upper GI) houdt zich bezig met de kwaliteit van zorg binnen de regio West op het gebied van tumoren van de bovenste tractus digestivus (slokdarm- en maagkanker).

 

Voorzitter: Henk Hartgrink Chirurg LUMC
Vicevoorzitter: Erlinde de Graaf Verpleegkundig specialist Reinier de Graaf
Programmateam: Tapasya Vreeken Projectleider RO West

 

NTG Maag- en slokdarmtumoren ledenlijst

 

Doelen en acties


Het doel is om de patiëntenstromen optimaal in te richten voor patiënten met slokdarm- of maagkanker. Dit is nodig om de maximale capaciteit te realiseren en patiënten in de regio de best mogelijke behandeling te blijven/kunnen geven. Hiervoor wordt gewerkt aan een proces met zo kort mogelijke doorlooptijden en goede uitkomsten van de behandeling. Daarnaast wordt de functie en inzet van regionale casemanagers voor zowel slokdarm- als maagkanker patiënten ontwikkelt en ingezet in de regio. Ook wordt hierbij afstemming gezocht met de eerstelijnszorg voor intensievere samenwerking.

 

Meer weten?

Heeft u vragen aan deze netwerktumorgroep? Of bent u nieuw lid en wilt u toegang voor de informatie achter de inlog?
Neem dan contact op met Tapasya Vreeken via T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl