Expertteam Psycho Oncologie

Het expertteam Psycho Oncologie is gestart in 2022 en vertegenwoordigt de zeven ziekenhuizen in de regio. Zij staan voor dezelfde uitdaging: niet alleen kijken naar de lichamelijke klachten van de patiënt maar ook naar impact van ziek zijn op het mentaal functioneren en visa versa, met als doel de best mogelijke zorg te bieden.

Er is veel kennis aanwezig in de regio en door deze regionale samenwerking brengen we de expertise bij elkaar.

 

Wat is psycho oncologie?

Een ernstige ziekte zoals kanker en de bijbehorende behandeling is niet alleen lichamelijk maar ook mentaal een grote uitdaging. Patiënten en naasten krijgen te maken met verlies, onzekerheid, angst, zorgen en vermoeidheid om maar een paar gevolgen te noemen. De meeste patiënten en naasten kunnen hier met enige steun goed mee omgaan. Ongeveer 10% van alle kankerpatiënten heeft psychologische zorg nodig. De belasting van de ziekte en eventueel andere oorzaken van stress is bij deze patiëntgroep dusdanig dat er psychologische problemen ontstaan. Bijvoorbeeld depressie, overmatige angst, slapeloosheid (insomnia).

In het ziekenhuis wordt de geestelijke gezondheidszorg geleverd door de BIG geregistreerde Klinisch- en Gezondheidszorgpsychologen ten tijde van de somatische behandeling en in het na-traject. Dit wordt gedaan met evidence based behandelingen (o.a. trauma behandeling, cognitieve gedragstherapie, kortdurende psychotherapie) die toegesneden worden op de behoefte en mogelijkheden van de patiënt op dat moment. Naast de zorg in het ziekenhuis wordt aan overlevenden van kanker psychologische zorg gegeven in de eerste- en tweedelijns GGZ.

Ondanks een groeiend aantal richtlijnen en zorgstandaarden waarin psychologische zorg is geborgd (Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen – Richtlijn – Richtlijnendatabase) zijn er tussen de ziekenhuizen verschillen in hoe deze zorg wordt georganiseerd en vorm gegeven.

 

Visie voor de regio

Breed beschikbare en kwalitatief goede psychologische zorg voor patiënten met een oncologisch aandoening en hun naasten binnen het ziekenhuis en daarbuiten, aangeboden door gekwalificeerde BIG geregistreerde psychologen.

Doel

Psychologische zorg als integraal onderdeel van de somatische zorg waarbij de praktijkvariatie tussen de ziekenhuizen verminderd en de afstemming met de extramurale zorg wordt geoptimaliseerd.

 

De werkgroep zet in op de volgende onderwerpen en acties:

  • Psychologische zorg voor het voetlicht brengen
  • Samenwerking qua onderzoek
  • Opleiden, bij- en nascholen
  • Verminderen praktijkvariatie
  • Delen best practices

Samenstelling expertteam Psycho Oncologie:

Voorzitter: Chris Hinnen Klinisch psycholoog/psychotherapeut – LUMC
Jony Bruin Klinisch psycholoog/psychotherapeut – LUMC
Mariska Blom Klinisch psycholoog/psychotherapeut – Haaglanden Medisch Centrum
Irene Janssen GZ-Psycholoog – Haaglanden Medisch Centrum
Roy Kuiper Klinisch Neuropsycholoog – HagaZiekenhuis
Sonsoles Boter Klinisch Psycholoog/psychotherapeut– Reinier de Graaf
Charlotte den Butter GZ-Psycholoog – Reinier de Graaf
Irene de Vlaming Klinisch Psycholoog/psychotherapeut– Alrijne
Jantine Visser Klinisch Psycholoog/psychotherapeut– Groene Hart Ziekenhuis
Christel Hovius Klinisch Psycholoog/psychotherapeut – Groene Hart Ziekenhuis
Projectleider programmateam: Tapasya Vreeken RO West

 

Meer weten?

Heeft u vragen aan dit expertteam? Of bent u nieuw lid en wilt u toegang voor de informatie achter de inlog?
Neem dan contact op met Tapasya Vreeken via T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl