Nieuwsoverzicht

Uniforme patiëntinformatie Slokdarmkanker beschikbaar voor de regio

16 november 2021

Omdat de patiënt voor de behandeling vaak in verschillende ziekenhuizen moet worden behandeld, is het belangrijk dat de patiëntinformatie in de hele regio op elkaar is afgestemd en eenduidig is. De patiënt ontvangt zo de juiste informatie op het juiste moment.

Casemanagement smeedt de zorg samen

16 november 2021

Casemanagement is essentieel om te garanderen dat patiënten de zorg als een samenhangend geheel ervaren en dat ze steeds een duidelijk aanspreekpunt hebben. Het gaat over het organiseren van patiëntgerichte samenwerking, zowel tussen ziekenhuizen onderling als met de eerstelijn.

5 vragen aan …

5 november 2021

Net als iedereen heb ik te maken met familie en vrienden, die geconfronteerd worden met een maligniteit. Waarbij nog een hoop te verbeteren is in opvang, bejegening en begeleiding. Als instituten kunnen we daarbij veel van elkaar leren, als we bereid zijn om een open dialoog te voeren over uitkomsten van zorg.

Implementatietoolkit cross document sharing (XDS) beschikbaar voor alle ziekenhuizen

5 november 2021

“De Implementatietoolkit mag vrij gedeeld worden en er is alle ruimte voor feedback”, zegt Peeters uitnodigend. Idealiter ontstaat er een actieve community op het Kennisplatform: “We hopen dat anderen ook hun eigen ervaringen en oplossingen willen delen zodat we de kennis rond implementatie en gebruik van XDS met elkaar steeds verder uitbouwen.”

In het GHZ is het altijd oktober borstkankermaand

1 november 2021

Dankzij de samenwerkingsverbanden is de kwaliteit van de oncologische zorg in Nederland heel hoog. Mammachirurg Eugenie Linthorst van het Groene Hart Ziekenhuis: “Door intensief samen te werken kunnen we heel snel een zorgplan opstellen, maar we kunnen bijvoorbeeld ook samen studies doen en deze in hoog tempo afronden.

Borstkankercentrum Reinier de Graaf ziekenhuis ontvangt topklinische erkenning

12 oktober 2021

Een van de onderscheidende kenmerken van de zorg in het Borstkankercentrum is casemanagement. Patiënten worden het gehele behandeltraject begeleid door een vaste verpleegkundig specialist. Marcel Andriessen, chirurg in het Reinier de Graaf ziekenhuis: “Van diagnose tot aan ontslag kunnen onze patiënten altijd terecht bij dezelfde persoon voor medische controles, vragen, hulp of extra informatie.

Innovatieve pilot om kwaliteit netwerkzorg ovariumcarcinoom te verbeteren

5 oktober 2021

Medisch specialisten uit de Netwerktumorgroep Gynaecologie van RO West, IKNL en Qualicor Europe hebben een methode ontwikkeld die onlangs tijdens een audit, met een datarapportage uit de Nederlandse Kankerregistratie, tegelijk in zeven ziekenhuizen in Regio West-Nederland is getoetst.

Samen Beslissen. Wat betekent dit voor mij en de patiënt?

10 september 2021

Er is een regio inventarisatie opgeleverd voor verschillende Samen Beslis tools die in de ziekenhuizen in de regio worden gebruikt bij darmkanker. Ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland kunnen zich laten inspireren door de blauwdruk van de PROMS implementatie in het LUMC.

Regionaal Oncologienetwerk West: samenwerken voor de beste zorg voor de oncologische patiënt

27 augustus 2021

“De missie van RO West is dat we ons blijven inzetten om de beste oncologische zorg te bieden aan patiënten. Dat kan alleen als we goed met elkaar samenwerken, resultaten delen en gebruik maken van de bestaande expertise binnen de regio.”