Nieuwsoverzicht

Eén Vademecum medische oncologie voor ziekenhuizen in regio West

Onlangs is het Vademecum medische oncologie voor de regio in gebruik genomen door de zeven samenwerkende ziekenhuizen van Regionaal Oncologienetwerk West (RO West). Dit vademecum is een specialistisch naslagwerk dat overzicht biedt van het huidige standaard beleid uitgesplitst per tumortype. Ook betekent dit initiatief een mooie stap in de regionale samenwerking tussen de ziekenhuizen.

Topresultaten door innovaties bij het Reinier Haga Prostaatkankercentrum

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij Nederlandse mannen vanaf 55 jaar. Afgelopen jaar kregen 12.800 mannen in Nederland de diagnose prostaatkanker. Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum werd in 2018 geopend en behoort tot de 4 grootste prostaatkankerbehandelcentra in Nederland. Jaarlijks worden er gemiddeld 1500 patiënten gediagnosticeerd op verdenking van prostaatkanker.

Belangrijke stap vooruit voor uitwisseling radiologische beelden, in regio én landelijk

De RO West ziekenhuizen werken samen aan een regionaal netwerk om deze beelden uit te wisselen. Leids Universitair Medisch Centrum en Haaglanden Medisch Centrum maken al gebruik van deze techniek en er wordt hard gewerkt om meer ziekenhuizen aan te sluiten, zoals o.a. met Reinier de Graaf Gasthuis. Het einddoel is om alle ziekenhuizen van Nederland op XDS aan te sluiten om deze tijdslijn te realiseren.

5 vragen aan …

Benieuwd naar de leden in het RO West netwerk? Wilt u weten wat hen drijft en welke (persoonlijke) ambities zij hebben voor het oncologienetwerk in de regio? De 5 vragen worden dit keer beantwoord door Carina Hilders, directievoorzitter Reinier de Graaf Gasthuis, gynaecoloog en voorzitter Bestuurlijk overleg van RO West

Start pilot ‘Patiëntgerichte samenwerking tussen eerste en tweede/derde lijn’

De pilot is gericht op de informatieoverdracht van patiënten met slokdarmkanker tussen het aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk en het aanspreekpunt in het ziekenhuis. De focus in de pilot ligt op eventuele patiëntinzichten zoals de algemene gezondheidstoestand en doelen en wensen van de patiënt, die bekend zijn bij de huisarts en die gedeeld worden om mee te kunnen wegen in de besluitvorming over de behandeling.

Maart = darmkankermaand

Als gevolg van de Corona-crisis is er een daling van het aantal diagnoses darmkanker. Het is daarom belangrijk extra alert te zijn op de alarmsignalen van darmkanker en met klachten naar de huisarts te gaan. Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing.

Mooi nieuws uit proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren

Het doel is om de gegevenssets landelijk door iedereen op dezelfde manier te laten gebruiken voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, bij het benchmarken van de kwaliteit en bij het verantwoorden van de geleverde prestaties.

Samenwerking met huisartsen in de regio

Door de huisarts meer te betrekken bij het behandeltraject kan deze de patiënt na behandeling in het ziekenhuis ‘overnemen’ en nog beter ondersteunen. Andersom heeft de huisarts een belangrijke rol bij de uitwisseling van informatie naar de oncoloog over de kwaliteit van leven van de patiënt.

4 februari is Wereldkankerdag

Ieder jaar wordt op deze dag wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar één op de drie Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt.