Nieuwsoverzicht

Start pilot ‘Patiëntgerichte samenwerking tussen eerste en tweede/derde lijn’

De pilot is gericht op de informatieoverdracht van patiënten met slokdarmkanker tussen het aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk en het aanspreekpunt in het ziekenhuis. De focus in de pilot ligt op eventuele patiëntinzichten zoals de algemene gezondheidstoestand en doelen en wensen van de patiënt, die bekend zijn bij de huisarts en die gedeeld worden om mee te kunnen wegen in de besluitvorming over de behandeling.

Maart = darmkankermaand

Als gevolg van de Corona-crisis is er een daling van het aantal diagnoses darmkanker. Het is daarom belangrijk extra alert te zijn op de alarmsignalen van darmkanker en met klachten naar de huisarts te gaan. Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing.

Mooi nieuws uit proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren

Het doel is om de gegevenssets landelijk door iedereen op dezelfde manier te laten gebruiken voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, bij het benchmarken van de kwaliteit en bij het verantwoorden van de geleverde prestaties.

Samenwerking met huisartsen in de regio

Door de huisarts meer te betrekken bij het behandeltraject kan deze de patiënt na behandeling in het ziekenhuis ‘overnemen’ en nog beter ondersteunen. Andersom heeft de huisarts een belangrijke rol bij de uitwisseling van informatie naar de oncoloog over de kwaliteit van leven van de patiënt.

4 februari is Wereldkankerdag

Ieder jaar wordt op deze dag wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar één op de drie Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt.

Coronavaccin en kanker

De coronavaccinatiecampagne in Nederland is gestart. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen.

Bent u huisarts in de regio en wilt u met ons meedenken?

De vertegenwoordigers van de zeven oncologiecommissies (VOC) in RO West willen graag met huisartsen in de regio in gesprek over verbinding met de huisartsenzorg.

Onze regionale focus in 2021

Lees hier waarmee de ziekenhuizen samen aan de slag gaan op het gebied van het verbeteren van kwaliteit van oncologische zorg, innovatie en kennisdeling, digitalisering, onderzoek en opleiden.

Verwijs uw oncologiepatiënten, ook in coronatijd! Onze zorg gaat door

De oncologische zorg is bij de ziekenhuizen in regio West goed georganiseerd en gaat tijdens de coronacrisis door. Patiënten kunnen dus altijd worden doorverwezen naar het ziekenhuis.