Nieuwsoverzicht

Waardevolle spiegelbijeenkomst patiënten met eierstokkanker

19 mei 2022

Het doel was inzicht krijgen in de regionale samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen (tijdens de vaak langdurige behandeling) en wat de patiënten daarvan hebben gemerkt. De vrouwen spraken zeer open over wat in positieve maar ook negatieve zin is opgevallen en waar het beter had gekund. Ook werd hen gevraagd naar het gevoel van veiligheid in de verschillende fasen van de behandeling.

Aandacht voor Wereld Eierstokkanker Dag

8 mei 2022

Eierstokkanker (ovariumcarcinoom) heeft nog altijd het laagste overlevingspercentage van alle vormen van kanker aan de vrouwelijke organen. Het wordt namelijk vaak pas ontdekt als het al is uitgezaaid. Jaarlijks krijgen 1200-1300 vrouwen deze vorm van kanker. De prognose van deze tumor is slecht.

Van consulentdiensten naar regionale oncologienetwerken

21 april 2022

Om de groeiende oncologische kennis snel te verspreiden naar de algemene ziekenhuizen, initieerden de toenmalige Integrale Kankercentra in de jaren negentig van de vorige eeuw het consulentschap. Experts uit de academie reisden naar de algemene ziekenhuizen om de lokale specialisten te adviseren. In dertig jaar tijd is dit systeem langzaam geëvolueerd in de regionale MDO’s.

RO West steunt oproep: ‘Stop verkoop tabak in supermarkten, gemakszaken en tankstations’

24 maart 2022

14.700 nieuwe longkankerpatiënten in 2021. Dat onthutsende getal maakte IKNL bekend op Wereldkankerdag (4 februari). 14.700 mensen waarvan na vijf jaar nog maar slechts 23% in leven is. Een diagnose die je leven op zijn kop zet. Tegelijkertijd een diagnose die voor het overgrote deel is te voorkomen.

“Oncologische zorg is complex en daarom zijn regionale samenwerkingsverbanden zo ontzettend belangrijk.”

15 maart 2022

Dit zijn de woorden van Ernst Kuipers, minister van VWS. Een betere ambassadeur voor het programma Naar regionale oncologienetwerken kun je niet wensen!

“Digitale gegevensuitwisseling bereik je alleen samen”

8 maart 2022

“Het is zo ontzettend complex, je kúnt niet anders dan stapje voor stapje zetten. Dat zie ik nu ik dagelijks middenin deze materie zit.” Er is voornamelijk veel onderlinge afstemming nodig tussen partijen. Niet alleen qua techniek, maar ook wat betreft werkprocessen en beleid. “Dat is echt een uitdaging, want iedereen met wie je om tafel zit, bekijkt de dingen vanuit zijn perspectief. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen manier van werken en zijn eigen cultuur.”

Portret van een casemanager Oncologie

22 februari 2022

Casemanager oncologie met aandachtsgebied gynaecologie vind ik een mooie baan, heel afwisselend maar ook intensief. Wat ik mooi vind is dat ik mijn eigen werkgebied heb waar ik ook optrek met mijn patiënten. Ik geef bijvoorneeld voorlichting over chemotherapie en  (anti-)hormonale therapie. Daarnaast doe ik telefonisch spreekuur voor dringende vragen en app ik met patiënten over minder spoedeisende zaken. Heel gevarieerd werk dus.

Passend behandelplan voor het ovariumcarcinoom

22 februari 2022

Het projectteam met leden van de netwerktumorgroep Gynaecologische Oncologie is februari gestart met onder andere de ‘warme’ overdracht en de pilot met de eerstelijnszorg. Ook is er binnen het project aandacht voor het optimaliseren van het MDO (multidisciplinair overleg) formulier, welke ondersteuning biedt in het regionaal en uniform werken.

5 vragen aan ….

10 februari 2022

De filosofie “mens zijn en mens blijven” zorgt ervoor dat ik me altijd bewust ben van mijn werk als oncoloog. Streven naar tevreden patiënten geeft mij veel voldoening om mijn werk met plezier te doen.