Organisatie

Organisatiestructuur

Organogram RO West

Organogram (pdf download)

Bestuurlijk Overleg (BO)

Regionaal Oncologienetwerk West wordt aangestuurd door een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg met per partner, deelname door de voorzitter of een lid van de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiger van een van de oncologiecommissies. Het BO is eindverantwoordelijk voor de strategie en resultaten van het netwerk.

Samenstelling BO:

Carina Hilders Voorzitter BO
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Reinier de Graaf
Addy van de Luijtgaarden Voorzitter Oncologiecommissie Reinier de Graaf
Ingrid Wolf Voorzitter Raad van Bestuur HMC
Onno Guicherit Vertegenwoordiger Oncologiecommissie HMC
Douwe Biesma Voorzitter Raad van Bestuur LUMC
Hans Gelderblom Vertegenwoordiger Oncologiecommissie LUMC
Norbert Hoefsmit Directeur Medische zaken a.i. HagaZiekenhuis
Danny Houtsma Voorzitter Oncologiecommissie HagaZiekenhuis
Peter Jue Lid Raad van Bestuur Alrijne Zorggroep
Eugenie Linthorst Voorzitter Oncologiecommissie Groene Hart Ziekenhuis
Erik Booden Directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis
Natascha Walpot Programmamanager RO West

Vertegenwoordigers Oncologie Commissies (VOC)

De medisch-inhoudelijk ambitie van RO West wordt ontwikkeld door de afgevaardigde voorzitters van de oncologiecommissie of gemandateerde vertegenwoordigers. Het overleg van Vertegenwoordigers van de Oncologiecommissies (VOC) vormt namens het Bestuurlijk Overleg de sturende eenheid en het medisch inhoudelijk aanspreekpunt en stelt kaders op voor het behalen van de gewenste netwerkdoelstellingen.

Samenstelling van de VOC:

Voorzitter: Hans Gelderblom Vertegenwoordiger oncologiecommissie LUMC
Vicevoorzitter: Vincent Smit Vertegenwoordiger oncologiecommissie LUMC
Onno Guicherit Vertegenwoordiger oncologiecommissie HMC
Danny Houtsma Vertegenwoordiger oncologiecommissie HagaZiekenhuis
Eugenie Linthorst Vertegenwoordiger oncologiecommissie Samen+ (Alrijne en Groene Hart)
Leander van Gerven Vertegenwoordiger oncologiecommissie LangeLand Ziekenhuis
Addy van de Luijtgaarden Vertegenwoordiger oncologiecommissie Reinier de Graaf
Natascha Walpot Programmamanager en secretaris RO West

Netwerktumorgroepen (NTG)

In de 9 netwerktumorgroepen van RO West, werken verschillende specialisten met verschillende disciplines samen om een netwerk rondom een tumor regionaal beter te organiseren. Elke NTG bestaat uit oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, pathologen, radiologen, casemanagers en verpleegkundig specialisten van de zeven ziekenhuizen uit de regio voor een bepaalde tumorsoort.

Overzicht NTG:

(gestart 2018)

  • NTG Gynaecologische Oncologie
  • NTG Mammacarcinomen
  • NTG Longtumoren
  • NTG Colorectale tumoren (Lower GI)
  • NTG Maag – en slokdarmtumoren (Upper GI)
  • NTG Urologische Oncologie

(gestart 2019)

  • NTG Hepato-Pancreato-Billiaire (HPB)
  • NTG Melanomen

(gestart 2020)

  • NTG Neurologische Oncologie

(verwacht 2021)

  • NTG Palliatie

Programmateam

Het programmateam is samen met de coördinatoren van de zeven ziekenhuizen verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het netwerk en voorbereiden van de besluitvorming. Dit team bestaat uit:

Het programmateam bestaat uit:

Natascha Walpot, Programmamanager en
Projectleider Waardegedreven zorg
N.M.Walpot@lumc.nl
Tapasya Vreeken Projectleider RO West en Citrien subthema manager Netwerk casemanagement T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl
Kristel van Egmond Projectleider Passend behandelplan (Samen Beslissen, Juiste Zorg Op De Juiste Plek) K.van_Egmond@lumc.nl
Anne Marie den Boer Sr. projectmedewerker A.M.den_Boer@lumc.nl
Annechien van Thuijl Communicatieadviseur A.van_Thuijl@lumc.nl

Coördinatoren


Voor de algehele coördinatie van de bedrijfsvoering is per ziekenhuis een coördinator aangesteld voor gemiddeld een dag per week. Maandelijks is er een coördinatorenoverleg samen met het programmateam.

De coördinatoren van de ziekenhuizen zijn:

Heleen Dyserinck HMC
Marieke Rijksen/Marloes de Raadt LUMC
Tineke Verboon – Rog Haga
Wendy van der Schoor Alrijne en GHZ (Samen+)
Annemieke Koot RdGG
Ysbrand Swart LLZ