Organisatie

Bestuurlijk Overleg (BO)

Regionaal Oncologienetwerk West wordt aangestuurd door een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg met per partner, deelname door de voorzitter of een lid van de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiger van een van de oncologiecommissies. Het BO is eindverantwoordelijk voor de strategie en resultaten van het netwerk.

Samenstelling BO:

Carina Hilders

(Voorzitter BO)

Voorzitter van de Raad van Bestuur Reinier de Graaf
Addy van de Luijtgaarden Voorzitter Oncologiecommissie Reinier de Graaf
David Voetelink Lid Raad van Bestuur HMC
Onno Guicherit Vertegenwoordiger Oncologiecommissie HMC
Douwe Biesma Voorzitter Raad van Bestuur LUMC
Hans Gelderblom Vertegenwoordiger Oncologiecommissie LUMC
Norbert Hoefsmit Directeur Medische zaken a.i. HagaZiekenhuis
Danny Houtsma Voorzitter Oncologiecommissie HagaZiekenhuis
Peter Jue Lid Raad van Bestuur Alrijne Zorggroep
Erdogan Batman Voorzitter Oncologiecommissie Alrijne Zorggroep
Marlies Telgenkamp Voorzitter Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis
Marissa Cloos- van Balen Voorzitter Oncologiecommissie Groene Hart Ziekenhuis
Toine Hazen Directeur Bedrijfsvoering LangeLand Ziekenhuis
Leander van Gerven Voorzitter Oncologiecommissie LangeLand Ziekenhuis
Natascha Walpot Programmamanager RO West

Vertegenwoordigers Oncologie Commissies (VOC)

De medisch-inhoudelijk ambitie van RO West wordt ontwikkeld door de afgevaardigde voorzitters van de oncologiecommissie of gemandateerde vertegenwoordigers. Het overleg van Vertegenwoordigers van de Oncologiecommissies (VOC) vormt namens het Bestuurlijk Overleg de sturende eenheid en het medisch inhoudelijk aanspreekpunt en stelt kaders op voor het behalen van de gewenste netwerkdoelstellingen.

Samenstelling VOC:

Voorzitter: Hans Gelderblom Vertegenwoordiger oncologiecommissie LUMC
Vicevoorzitter: Vincent Smit Vertegenwoordiger oncologiecommissie LUMC
Onno Guicherit Vertegenwoordiger oncologiecommissie HMC
Danny Houtsma Vertegenwoordiger oncologiecommissie Haga
Marissa Cloos-van Balen Vertegenwoordiger oncologiecommissie Groene Hart
Erdogan Batman Vertegenwoordiger oncologiecommissie Alrijne
Leander van Gerven Vertegenwoordiger oncologiecommissie LangeLand
Addy van de Luijtgaarden Vertegenwoordiger oncologiecommissie Reinier de Graaf
Natascha Walpot Programmamanager en secretaris RO West

Netwerktumorgroepen en netwerkgroepen:

In de netwerk(tumor)groepen werken specialisten met verschillende disciplines en uit verschillende ziekenhuizen samen. Dit zijn de expertteams van RO West. Hun doel is om een netwerk rondom een tumorsoort of ander oncologiespecialisme (onderzoek, palliatie, klinische psychologie) regionaal beter te organiseren. Elk expertteam bestaat uit oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, pathologen, radiologen, casemanagers en verpleegkundig specialisten.

Overzicht netwerk(tumor)groepen:

(gestart 2018)

 • NTG Gynaecologische Oncologie
 • NTG Mammacarcinomen
 • NTG Longtumoren
 • NTG Colorectale tumoren (Lower GI)
 • NTG Maag – en slokdarmtumoren (Upper GI)
 • NTG Urologische Oncologie

(gestart 2019)

 • NTG Hepato-Pancreato-Billiaire (HPB)
 • NTG Melanomen

(gestart 2020)

 • NTG Neurologische Oncologie

(gestart 2021)

 • Netwerkgroep Palliatie

(gestart 2022)

 • Netwerkgroep Klinische Psychologie

Programmateam

Het programmateam is samen met de coördinatoren van de zeven ziekenhuizen verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het netwerk en voorbereiden van de besluitvorming. Dit team bestaat uit:

Het programmateam bestaat uit:

Natascha Walpot, Programmamanager en
Projectleider Waardegedreven zorg
N.M.Walpot@lumc.nl
Tapasya Vreeken Projectleider RO West en Citrien subthema manager Netwerk casemanagement T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl
Caroline Grimbergen Projectleider NTG Gynaecologische Oncologie C.J.Grimbergen@lumc.nl
Anne Marie den Boer Sr. projectmedewerker A.M.den_Boer@lumc.nl
Annechien van Thuijl Communicatieadviseur A.van_Thuijl@lumc.nl

Coördinatoren


Voor de algehele coördinatie van de bedrijfsvoering is per ziekenhuis een coördinator aangesteld voor gemiddeld een dag per week. Maandelijks is er een coördinatorenoverleg samen met het programmateam.

De coördinatoren van de ziekenhuizen zijn:

Melanie van Nienes HMC
Marloes de Raadt LUMC
Tineke Verboon – Rog Haga
Marlies van Kapel Alrijne
Annemieke Koot RdGG
Ysbrand Swart LLZ
Birgit Verkleij GHZ