Over RO West

Algemeen

Visie en Missie

Binnen de ziekenhuizen in regio West is een grote hoeveelheid kennis, expertise en ervaring aanwezig op het gebied van oncologie. De uitwisseling van al die kennis en expertise neemt dankzij Regionaal Oncologienetwerk West verder toe. Voor een patiënt biedt dit zekerheid en gemak. Regionaal Oncologienetwerk West streeft naar de beste oncologische zorg voor haar patiënten: dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Hiervoor wordt samengewerkt op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

Organisatie

Beleid en nieuwe ontwikkelingen binnen het netwerk worden gezamenlijk gedefinieerd. De patiëntenzorg staat centraal en daarom zijn de netwerktumorgroepen leidend binnen Regionaal Oncologienetwerk West. Het overleg van voorzitters of vertegenwoordigers van de oncologiecommissies (VOC) uit alle aangesloten ziekenhuizen vormt het eerste aanspreekpunt voor de netwerktumorgroepen. Een aantal VOC-leden vormt samen met een bestuurder van elke partner het bestuurlijk overleg. Dit bestuurlijk overleg is eindverantwoordelijk voor de strategie en resultaten van het netwerk. Een team van coördinatoren en projectleiders ondersteunt de verschillende groepen binnen het netwerk.

Stakeholders

Regionaal Oncologienetwerk West wil actief samenwerking met patiënten, huisartsen en verzekeraars. Deze betrokkenheid zal vooral gericht zijn op de kwaliteit van zorg en verbetering van zorgprocessen. Elke partner overlegt en informeert de eigen cliëntenraden, medisch specialistische bedrijven, ondernemings- en medezeggenschapsraden over de vorderingen en ontwikkelingen binnen het netwerk.