Over RO West

Bestuurlijk overleg

Regionaal Oncologienetwerk West wordt aangestuurd door een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg. Elke partner is vertegenwoordigd met een bestuurder en een medisch specialist als voorzitter of vertegenwoordiger van de oncologiecommissie.

Het Bestuurlijk Overleg is gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de strategie en resultaten van het netwerk. Zij beslissen over het beleid, de doelstellingen en financiën van het netwerk.
Het Bestuurlijk Overleg komt zes keer per jaar bij elkaar, roulerend over de locaties.

De samenstelling van het Bestuurlijk Overleg is als volgt:

Carina Hilders Voorzitter BO
Voorzitter van de Raad van Bestuur (Reinier de Graaf Gasthuis)
RHG
Ingrid Wolf Voorzitter Raad van Bestuur (HMC) HMC
Onno Guicherit Vertegenwoordiger Oncologiecommissie (HMC) HMC
Willy Spaan Voorzitter Raad van Bestuur (LUMC) LUMC
Hans Gelderblom Vertegenwoordiger Oncologiecommissie (LUMC) LUMC
Danny Houtsma Voorzitter Oncologiecommissie (HagaZiekenhuis) RHG
Peter Jue Lid Raad van Bestuur (Alrijne Zorggroep) Samen+
Esmeralda Hokken Voorzitter Oncologiecommissie (Groene Hart Ziekenhuis) Samen+
Karin Beelen Voorzitter Oncologiecommissie (Reinier de Graaf Gasthuis) RHG
Natascha Walpot Programmamanager en secretaris RO West