Over RO West

Betrokken ziekenhuizen

Regionaal Oncologienetwerk West is een samenwerkingsverband van vier partners, waardoor alle ziekenhuizen in de regio West betrokken zijn.

In regio West bevinden zich 7 ziekenhuizen met diverse locaties. Deze 7 ziekenhuizen hebben zich samen verenigd in Regionaal Oncologienetwerk West. Tussen diverse ziekenhuizen uit de regio bestonden al samenwerkingsverbanden. Binnen het oncologienetwerk worden deze bestaande samenwerkingsverbanden ook onderling verbonden.

In regio West werken 4 partners samen: het Haaglanden Medisch Centrum, het Leids Universitair Medisch CentrumSamen+ (samenwerkingsverband tussen de Alrijne Zorggroep en het Groene Hart ziekenhuis) en de Reinier Haga Groep (bestaande uit het HagaZiekenhuis, het LangeLand ziekenhuis en het Reinier de Graaf Gasthuis).

HMC

HMC wil patiënten uit de Haagse regio dichtbij huis de beste zorg leveren.

“Wij bieden uitstekende medische zorg voor de inwoners uit Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar en omstreken. Bijna alle specialismen zijn bij ons te vinden. Waar nodig werken verschillende specialisten in teams samen. Ook zetten wij ons in voor een goede verbinding met de eerste- en derdelijnszorg”.

HMC heeft drie locaties en drie buitenpoliklinieken:

 • HMC Antoniushove, Leidschendam
 • HMC Bronovo, Den Haag
 • HMC Westeinde, Den Haag
 • HMC Buitenpolikliniek Statenkwartier, Den Haag
 • HMC Gezondheidscentrum Wassenaar, Wassenaar
 • HMC Buitenpolikliniek Savallelaan, Voorburg

HMC

LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

“Wij dragen bij aan de verbetering van de geneeskunst en gezondheidszorg in eigen huis en daarbuiten. Binnen het LUMC worden studenten voorbereid op een leven lang innoveren en leren. Onderzoekers laten zich inspireren en toetsen hun bevindingen direct in de praktijk. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat zij volgens de meest actuele stand van de wetenschap geholpen worden”.

Het LUMC gelooft hierbij in genezen maar ook in voorkomen. Door bedrijven en organisaties in de regio en daarbuiten te betrekken maakt het LUMC innovaties en nieuwe toepassingen daadwerkelijk mogelijk. Op deze manier wil het LUMC een voorstrekkersrol spelen in het ontwikkelen van oplossingen van gezondheidsvraagstukken.

Reinier Haga Groep

Het HagaZiekenhuisReinier de Graaf Gasthuis en LangeLand Ziekenhuis zijn bestuurlijk gefuseerd in de Reinier Haga Groep.

“Samen bieden wij Topzorg Dichtbij. Met elkaar garanderen wij onze patiënten 24/7 uitstekende basiszorg en acute hoogcomplexe zorg. De Reinier Haga Groep is de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland. We zijn actief in een verzorgingsgebied van ruim 750.000 mensen”.

De groep bestaat uit drie ziekenhuizen met ruim 7.500 medewerkers, 550 medisch specialisten en 200 arts-assistenten in opleiding. De omzet is bijna 800 miljoen euro. De Reinier Haga Groep ontstond in 2013 uit de bestuurlijke fusie tussen het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep. In juni 2015 trad het LangeLand Ziekenhuis toe. De ziekenhuizen hechten veel waarde aan verbinding met belanghebbenden in het verzorgingsgebied. De bestuurlijke fusie startte vanuit de overtuiging dat in de turbulente zorgmarkt de combinatie van deze ziekenhuizen elkaar versterkt, met respect voor elkaars verschillen.

Samen verzorgen zij behandelingen op locaties in Den Haag (HagaZiekenhuis), Delft en Voorburg (Reinier de Graaf Gasthuis), en Zoetermeer (LangeLand Ziekenhuis).

Het HagaZiekenhuis heeft twee locaties en een buitenpolikliniek:

 • HagaZiekenhuis, Leyweg, den Haag
 • HagaZiekenhuis, Sportlaan, den Haag
 • HagaZiekenhuis, buitenpolikliniek Zorgplein Westland, ‘s-Gravenzande

Het LangeLandziekenhuis heeft één locatie:

 • LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer

Het Reinier de Graaf Gasthuis heeft twee locaties en twee buitenpoliklinieken:

 • Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
 • Reinier de Graaf Gasthuis, Diaconessenhuis Voorburg
 • Reinier de Graaf Gasthuis, buitenpolikliniek Naaldwijk
 • Reinier de Graaf Gasthuis, buitenpolikliniek Ypenburg

Samen+

Het Alrijne Ziekenhuis en Groene Hart Ziekenhuis werken intensief samen bij verschillende aandoeningen onder de naam Samen+. “Door kennis en ervaring te bundelen, zijn wij in staat de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten nog verder te verbeteren. De samenwerking is een plus op de al goede zorg”.

Alrijne Ziekenhuis is onderdeel van Alrijne Zorggroep, waaronder ook de verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn vallen. Bij Alrijne Zorggroep werken ruim 3800 medewerkers. Alrijne Ziekenhuis heeft 770 bedden, verdeeld over de drie ziekenhuislocaties in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Er zijn 240 medisch specialisten werkzaam. “Samen doen is de kern van ons werk. We werken samen met collega’s, samen met zorgpartners en natuurlijk: samen met de patiënt. Samen met de patiënt kiezen we voor de beste behandeling. Samen met zorgpartners organiseren we alle zorg optimaal rondom de patiënt. En samen met collega’s bieden we zorg met persoonlijke aandacht”. Alrijne Zorggroep heeft zich ten doel gesteld de beste zorg voor patiënten en cliënten in de regio te leveren, nu en in de toekomst.

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend algemeen ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden Holland. Het GHZ biedt goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg op vier locaties: Gouda, Bodegraven, Schoonhoven en Zuidplas. Het GHZ beschikt over zo’n 400 bedden. Er werken 164 medisch specialisten, 2.100 medewerkers en 150 vrijwilligers.

Het Alrijne Ziekenhuis heeft drie locaties en twee buitenpoliklinieken:

 • Alrijne Ziekenhuis, Leiden
 • Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp
 • Alrijne Dagziekenhuisiekenhuis, Alphen aan de Rijn
 • Alrijne Ziekenhuis, buitenpolikliniek, Katwijk
 • Alrijne Ziekenhuis, buitenpolikliniek, Sassenheim

Het Groene Hart Ziekenhuis heeft één locatie en drie buitenpoliklinieken:

 •  Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
 •  Groene Hart Ziekenhuis, buitenpolikliniek, Zuidplas
 •  Groene Hart Ziekenhuis, buitenpolikliniek, Schoonhoven
 •  Groene Hart Ziekenhuis, buitenpolikliniek, Bodegraven