Over RO West

Coördinatoren

Elke partner levert een coördinator voor de afstemming van zaken van Regionaal Oncologienetwerk West naar het eigen ziekenhuis en vice versa.

Daarnaast hebben de vier partners gezamenlijk een overkoepelend en onafhankelijk programmamanager aangesteld die wordt ondersteund door één of meerdere projectleider(s). Samen vormen zij de dagelijkse programmaleiding van Regionaal Oncologienetwerk West. De programmaleiding is samen met de coördinatoren verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van het netwerk en voorbereiding van de besluitvorming.

Het coördinatieoverleg vergadert eenmaal per maand (om en om op locatie (roulerend) en telefonisch) en probeert een zo goed mogelijk gezamenlijk netwerkfundament te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan logistieke afspraken, ICT inrichting, communicatie maar ook financiële en juridische zaken. Over de voortgang van projecten binnen het fundament wordt aan het bestuurlijk overleg gerapporteerd. Per aspect kunnen verschillende mensen van de partners een bijdrage leveren.

De samenstelling van het coördinatieteam is als volgt:

Heleen Dyserinck Coördinator HMC
Marieke Rijksen/Marloes de Raadt Coördinator LUMC
Tineke Verboon – Rog Coördinator Haga
Wendy van der Schoor Coördinator Samen+
Annemieke Koot Coördinator RdGG
Ysbrand Swart Coördinator LLZ
Natascha Walpot Programmamanager RO West
Tapasya Vreeken Projectleider RO West
Anne-Marie den Boer Sr. Projectmedewerker RO West
Annechien van Tuijl Communicatieadviseur RO West