Over RO West

Netwerktumorgroepen

Nieuwe ontwikkelingen komen voort vanuit de (medische) inhoud. De netwerktumorgroepen zijn daarom centraal gesteld binnen Regionaal Oncologienetwerk West.

De in de netwerktumorgroepen (NTG) samenwerkende professionals formuleren zelfstandig, binnen de kaders zoals gesteld vanuit het Bestuurlijk Overleg en de overleg van voorzitters en vertegenwoordigers van de oncologiecommissies, voorstellen ter verbetering van de oncologische zorg in de regio. De netwerktumorgroepen rapporteren twee keer per jaar aan de VOC. Daarnaast is elk lid van de VOC ‘linking pin’ naar één of meerdere netwerktumorgroepen. Hiermee wordt een laagdrempelige en praktische verbinding gelegd tussen beleidskader en uitvoering.

In 2018 is gestart met de volgende netwerktumorgroepen:

  • NTG Gynaecologische oncologie
  • NTG Mammacarcinomen
  • NTG Longtumoren
  • NTG Colorectale tumoren (Lower GI)
  • NTG Maag – en slokdarmtumoren (Upper GI)
  • NTG Urologische Oncologie

In 2019 zijn er nieuwe netwerktumorgroepen opgericht:

  • NTG Hepato-Pancreato-Billiaire (HPB)
  • NTG Melanomen

In januari 2020 is de  netwerktumorgroep Neuro-oncologie gestart