Over RO West

Voorzitters en vertegenwoordigers oncologiecommissies

De medisch-inhoudelijk ambitie en kaders van Regionaal Oncologienetwerk West worden ontwikkeld door de afgevaardigde voorzitters van de oncologiecommissie of gemandateerde vertegenwoordigers.

Het overleg van voorzitters of vertegenwoordigers van de oncologiecommissies (VOC) vormt namens het Bestuurlijk Overleg de sturende eenheid en het inhoudelijk aanspreekpunt voor de netwerktumorgroepen en stelt kaders op voor het behalen van de gewenste netwerkdoelstellingen gericht op de patiëntenzorg, research en opleiding en onderwijs. Zij kan tevens – via de programmamanager – verzoeken doen aan het coördinatieteam voor ondersteunende activiteiten voor zichzelf of de netwerktumorgroepen.

Het overleg van voorzitters en vertegenwoordigers van de oncologiecommissies (VOC) vergadert maandelijks, om en om op locatie (roulerend) en telefonisch. De VOC wordt voorgezeten door een gekozen voorzitter, die namens de VOC als dagelijks aanspreekpunt fungeert voor de programmamanager.

De samenstelling van de VOC is volgt:

 

Hans Gelderblom Vertegenwoordiger oncologiecommissie LUMC LUMC, voorzitter
Vincent Smit Vertegenwoordiger oncologiecommissie LUMC LUMC, vice-voorzitter
Onno Guicherit Vertegenwoordiger oncologiecommissie HMC HMC
Danny Houtsma Voorzitter oncologiecommissie Haga RHG
Karin Beelen Voorzitter oncologiecommissie Reinier de Graaf RHG
Leander van Gerven Voorzitter oncologiecommissie LangeLand RHG
Esmeralda Hokken Voorzitter oncologiecommissie Groene Hart en vertegenwoordiger oncologiecommissie Alrijne Samen+
Natascha Walpot Programmamanager en secretaris RO West