Patiënten

De beste behandeling in de regio

Wanneer u of uw naaste met kanker te maken krijgt, verandert uw leven ingrijpend. Vaak heeft u vanaf het moment dat u wordt doorverwezen door de huisarts met meerdere zorgverleners te maken. Het kan zijn dat onderzoeken in uw eigen ziekenhuis plaatsvinden en dat u voor de vervolgbehandeling of operatie naar een ander ziekenhuis is de regio wordt doorverwezen. Dan is het prettig om te weten dat specialisten uit de verschillende ziekenhuizen in de regio samenwerken en meedenken met de beste behandeling voor uw situatie.

Een team van zorgprofessionals uit de verschillende ziekenhuizen (waaronder oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, pathologen, radiologen) overlegt wekelijks over onderzoeksresultaten en diagnoses van patiënten. Samen bespreken zij de behandelmogelijkheden. Het advies wat hieruit komt wordt door de behandelend arts met u en eventueel met uw huisarts besproken. U beslist zelf over uw eigen behandeling.

Patiëntinformatie ontwikkeld in de regio

Ga hier naar het overzicht van beschikbare folders en filmpjes.

Samenwerkende ziekenhuizen binnen RO West, het oncologienetwerk voor West-Nederland:

Alrijne Ziekenhuis (Alphen a/d Rijn)

Groene Hart Ziekenhuis (Gouda)

HagaZiekenhuis (Den Haag)

Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag)

LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer)

Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden)

Reinier de Graaf Gasthuis (Delft)

 

Specialisten van deze ziekenhuizen werken in expertteams samen voor verschillende kankersoorten:

  • Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva (NTG Gynaecologische oncologie)
  • Borst (NTG Mammacarcinomen)
  • Darm (NTG Colorectale tumoren)
  • Hersenen (NTG Neuro Oncologie)
  • Huid (NTG Melanomen)
  • Lever | Alvleesklier | Galweg | Galblaas (NTG Hepato-Pancreato-Billiaire)
  • Long (NTG Longtumoren)
  • Maag – slokdarm (NTG Maag – en slokdarmtumoren)
  • Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal (NTG Urologische Oncologie)

Waarom samenwerking in de regio belangrijk is

Het aantal patiënten met kanker neemt toe. Elk jaar krijgen ruim 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij een vorm van kanker hebben. De zorg voor patiënten met kanker wordt ook ingewikkelder en worden er steeds meer eisen gesteld aan de kwaliteit van de kankerzorg.

Een van de gestelde eisen is dat een ziekenhuis ervaren moet zijn in het uitvoeren van de behandelingen. Dit betekent dat een ziekenhuis een bepaalde behandeling alleen nog mag uitvoeren als zij een minimum aantal van deze behandelingen per jaar uitvoeren. Dus niet alle ziekenhuizen mogen alle behandelingen of operaties van kankerzorg zelf verrichten. De ziekenhuizen binnen RO West werken samen en maken daarom afspraken waar patiënten met specifieke tumoren (kanker) voor hun behandeling terecht kunnen in de eigen regio. Hierdoor kan het zijn dat patiënten door hun eigen ziekenhuis worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis in de regio.

Wilt u meer weten?

Een overzicht van betrouwbare informatieve websites met patiëntinformatie en patiëntenverenigingen vind u hier.