Landelijk project: Netwerkcasemanagement

Het landelijk project Netwerkcasemanagement (valt onder Passend behandelplan) richt zich op het organiseren van patiëntgerichte samenwerking in het netwerk. Er wordt gewerkt aan breed inzetbare ‘good practices’ voor afstemming tussen eerste-, tweede- en derdelijn en voor de inzet van een regionaal casemanager in het oncologienetwerk.

 

Doelstellingen

  1. Een goed geïnformeerd en laagdrempelig benaderbaar aanspreekpunt voor de patiënt gedurende het hele traject.
  2. De patiënt wordt gedurende het hele traject goed en op uniforme wijze  geïnformeerd.
  3. Goede – mondelinge dan wel schriftelijke – informatieoverdracht betreffende logistiek en de medische en psychosociale problematiek van de patiënt tussen zorginstellingen binnen RO West (eerste-, tweede- en derdelijn).

 

Er wordt toegewerkt naar de volgende resultaten:

  • Uniforme informatie (print en video) voor patiënten met slokdarmkanker met uitleg over ziekte, onderzoek en behandeling w.o. chemoradiatie en resectie. Dit materiaal wordt ontwikkeld met de netwerktumorgroep Maag – en slokdarmtumoren en afgestemd met Patiëntenorganisatie SPSK en NFK;
  • Verbeterde proces flow voor de patiëntoverdracht tussen de aanspreekpunten van de ziekenhuizen;
  • Periodieke regionale casemanagement meeting voor aanspreekpunten van patiënten met slokdarmkanker binnen de RO West ziekenhuizen;
  • Pilot Samenwerking tussen aanspreekpunten eerste-, tweede- en derdelijn (binnen RO West). De pilot is een onderdeel in het project  waarbij een extra contactmoment wordt gerealiseerd tussen de aanspreekpunten van de verschillende organisaties rondom het MDO, gericht op informatieoverdracht. Verkregen patiëntinzichten door de eerstelijn kunnen dan worden gedeeld om meegewogen te kunnen worden in de besluitvorming over de behandeling. Getoetst zal worden of nieuwe (extra) patiëntinformatie wordt opgedaan.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Tapasya Vreeken via  T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl of bel naar 06-293 834 27.

V&VN Oncologie adviesrapport ‘Vast aanspreekpunt’

Meer informatie over dit project staat op de website Oncologienetwerken van Citrien.

Tapasya Vreeken