Projecten

We ontwikkelen , toetsen en implementeren in verschillende projecten oplossingen en good practices die bijdragen aan een goed functionerend oncologienetwerk. Dit doen we met projecten voor de regio (West-Nederland) maar ook met bepaalde projecten voor heel Nederland. Een overzicht van het programma Citrien 2.0 ‘Naar regionale oncologienetwerken’ staat op www.oncologienetwerken.nl.

Hieronder een overzicht van de projecten die bij RO West lopen:

Regionaal project beelduitwisseling met XDS

Het doel van de zeven samenwerkende ziekenhuizen binnen RO West is om de ziekenhuizen regionaal te verbinden via XDS (Cross-enterprise Document Sharing). Hiermee kunnen ziekenhuizen op een veilige en efficiënte manier radiologische beelden en verslagen beschikbaar stellen.

Project RO West: Regionale digitale pathologie

De ontwikkeling van digitale pathologie is een belangrijke innovatie van de afgelopen jaren in het vakgebied. Daarmee kunnen de organisaties of afdelingen van ziekenhuizen de digitale diagnostische beelden van onderzoeksmateriaal uitwisselen via een beveiligd systeem.

Regionale pilot: Aantoonbare kwaliteit netwerkzorg – ovariumcarcinoom

Deze pilot heeft raakvlakken met een project in RO West van het Citrienprogramma Waardegedreven zorg in netwerken, dat processen, uitkomsten, ervaringen en kosten van oncologische zorg in netwerken zichtbaar en meetbaar wil maken. De geselecteerde indicatorenset is voor beide projecten ingezet.

Landelijk project: Netwerkcasemanagement (Slokdarmkanker)

Het landelijk project Netwerkcasemanagement, onderdeel Passend behandelplan, richt zich op het organiseren van patiëntgerichte samenwerking in het netwerk. Er wordt gewerkt aan breed inzetbare ‘good practices’ voor afstemming tussen eerste-, tweede- en derdelijn en voor de inzet van een regionaal casemanager in het oncologienetwerk.

Gegevenssets oncologie endocriene tumoren

Doel is binnen een periode van 2-3 jaar een proces- en systeemondersteuning te realiseren waarbij data eenmalig geregistreerd worden, waardoor ze herbruikbaar zijn door andere (partner)ziekenhuizen binnen Nederland en Europa en door eigen hulpverleners.

Regionale proeftuin: Waardegedreven zorg in netwerken – ovariumcarcinoom

RO West kent een regionaal zorgpad voor onder meer patiënten met ovariumcarcinoom dat is vormgegeven door verpleegkundig specialisten van de betrokken ziekenhuizen. Het netwerk wil het zorgpad verder verbeteren vanuit de gedachte van Value Based Health Care door te sturen op een optimale balans van gezondheidsresultaten voor patiënten in relatie tot de middelen (euro’s en menskracht) die daarvoor nodig zijn.

Landelijk project: Passend behandelplan darmkanker

Dit project richt zich op het verzamelen en beschikbaar stellen van de ziektegerichte en persoonsgerichte informatie van patiënten met darmkanker en het op basis daarvan ‘samen beslissen’ door patiënt en zorgverlener.